935814664
Oficina: C5/1074

Doctor en Biologia, Enrique és investigador i expert en desenvolupament rural, en contacte amb una xarxa de centres de recerca, Pimes, ONGs i entitats polítiques locals i internacionals. A més, és especialista en l'avaluació (principalment per a la Comissió Europea) i coordinació de projectes de ciència i innovació.

El seu interès en la col·laboració internacional es va materialitzar com a IP del projecte CE-7PM MENFRI (per a estimular la innovació forestal mediterrània), que va donar peu a una ONG per al desenvolupament, the NODE. Actualment està implicat en els projectes InterregEU PROGRESS (transferència a nivell polític sobre serveis ecosistèmics) i els H2020 Phusicos (per a l'avaluació de Solucions Basades en la Naturalesa) i FASTER (foment de l'excel·lència científica enfocada en el desenvolupament rural).

Ha participat en altres iniciatives del CREAF sobre resiliència i gestió dels boscos enfront del canvi global des del projecte MONTES-Consolider, on va afermar la seva experiència com a coordinador científic iniciada com postdoc en el CEF-UQAM, al Canadà. Enrique ha continuat amb la seva principal línia de recerca sobre la variació temporal i espacial de la biodiversitat del sòl, que li ha portat a estudiar la dinàmica poblacional de les estepes, boscos i agroecosistemes mediterranis, neozelandesos i canadencs. Les seves recerques es reflecteixen en nombroses conferències i publicacions, tant científiques com divulgatives, a nivell nacional i internacional.

Interessos

Dinàmica dels ecosistemes, Canvi global, Ecologia dels sòls, Desenvolupament i cooperació rural a la Mediterrània, Gestió forestal i del paisatge a nivell europeu

Canvi global, Ecologia d'insectes