TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ PEL PROJECTE SILVODIVERS i PRISMÀTIC

Offer period: 
11 Apr 2023 to 20 Apr 2023
Offer ID: 23-021-90005Resolved

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica de comunicació, per donar suport al Departament de Comunicació del CREAF en la gestió de la comunicació dels projectes Silvodivers i Prismàtic. Aquesta persona entrarà a formar part de l’equip de Comunicació del CREAF i treballarà en coordinació amb la responsable del projecte Silvodivers i amb l’equip de coordinació del projecte Prismàtic.

SilvoDivers (La silvopastura sostenible: el benefici mutu entre la gestió per la prevenció d’incendis, la conservació dels boscos i la ramaderia extensiva), és un projecte finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya que tí com a objectiu principal transferir coneixements tècnics i de gestió, assessorar, guiar i divulgar sobre com fer un ús de la silvopastura, coordinadament i amb benefici mutu entre gestors/es, propietaris/es forestals i ramaders/es. Prismàtic és una plataforma de coneixement sobre patrimoni natural i biodiversitat finançada pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

S’ofereix un contracte “d’actividades cientifico-técnicas (segons la Llei 14/2011), a jornada completa (37,5h/setmanals), amb previsió d’inici a finals d’abril de 2023 i vinculat al pressupost dels projectes descrits anteriorment, fins com a mínim 31/12/2023 amb possibilitat d’extensió si el pressupost ho permet. S’ofereix un salari de 2.004,07€ bruts mensuals. 

TASQUES A REALITZAR:

- Donar suport al projecte SilvoDivers:
     - Elaboració de continguts.
     - Productes audiovisuals i infogràfics.
     - Visites camp per fer material visual.
     - Copywritting per xarxes socials.
     - Redacció de notícies i crides a l’acció
 - Gestió dels canals de comunicació digitals del Prismàtic:
     - Coordinació del Pla de Comunicació.
     - Planificació dels continguts editorials per les xarxes socials del Prismàtic.
     - Coordinar la comunicació amb els portaveus de comunicació dels membres del Prismàtic
     - Gestió de les xarxes socials (creació i publicació de continguts, interacció, analítiques)
     - Actualització de la pàgina web del Prismàtic i participació en l’elaboració de la nova pàgina web.
     - Planificar el programa anual i donar suport en els cafès Prismàtics
     - Elaboració de butlletins mensuals
     - Elaboració de la memòria anual.
     - Coordinació de la jornada anual del Prismàtic.
     - Suport en reunions de nous membres del Prismàtic.
     - Donar suport en les reunions de treball Prismàtic.

REQUISITS NECESSARIS:

- Llicenciatura o grau en Biologia, o similar.
- Màster en Patrimoni cultural i natural, o equivalent.
- Experiència acreditada en us i actualització de webs en Drupal.
- Experiència acreditada en gestió de xarxes socials de l’àmbit científic.
- Experiència acreditada en us d’eines de maquetació bàsica i de mailing (CANVA i Malchimp).
- Experiència acreditada en l’àmbit de conservació del patrimoni natural o en l’àmbit de recerca en temes ambientals.
- Domini alt de català.
- Domini de l’anglès.

CONDICIONS VALORABLES:

- Experiència en organització de tallers, sessions, jornades, reunions amb actors socials diversos.
- Coneixements en animació o edició de vídeos.
- Experiència en gestió de xarxes socials.
- Experiència en la coordinació de projectes.
- Capacitat de treball en equip, de comunicació, d’organització autònoma i lideratge.
- Experiència de parlar en públic o moderar alguna jornada.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ:

1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 20 d’abril de 2023, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Send your application to: