We are a public center for research in terrestrial ecology, global change and the analysis of the territory that pursues excellence in knowledge generation and transfer, methodology development, innovation, training and dissemination. Our center has more than 200 scientific, technical and administrative staff from different countries, working together for the progress of an environmental research of excellence.

We work to ensure a fair and transparent recruitment, to promote equal opportunities and to improve the evaluation procedures.

We have received the HR Excellence in Research award from the European Commission, which shows the commitment of our center with the transparency of the recruitment procedures, based on merit and ability, and promoting attractive working conditions, in accordance with the European Charter for Researchers and the European Code of Conduct for the recruitment of researchers.

Vacancies Hub

Offer ID: 23-011-90014
Offer period: 
2 Mar 2023 to 12 Mar 2023
Resolved

TÈCNIC/A D’INFORMÀTICA PEL PROJECTE OBSERVATORI DEL PATRIMONI NATURAL I LA BIODIVERSITAT

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica d’informàtica, per integrar-se al equip de l’Atles de Mamífers i per treballar conjuntament amb l’equip d’investigadors/es del Museu de Ciències Naturals de Granollers en el projecte Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, amb ref. 90014, finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. S’ofereix un contracte a jornada completa (37,5h/setmanals), amb previsió d’inici a mitjans de març de 2023 amb una durada inicial d’un any. S’ofereix un salari de 18.895,47€ bruts anuals.

Offer ID: 23-012-90014
Offer period: 
2 Mar 2023 to 19 Mar 2023
Resolved

GESTOR/A DE PROJECTES NACIONALS EN FASE PRE-AWARD

El CREAF precisa incorporar una persona qualificada i amb experiència en programes nacionals de finançament de la Recerca i la Innovació (fase pre-award) . Les tasques a realitzar aniran vinculades a l´Oficina de PRE-AWARD, en el marc del projecte EXOCAT amb ref. 90014, finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. S’ofereix un contracte “d’actividades cientifico-técnicas (segons la Llei 14/2011), a jornada completa (37,5h/setmanals), amb previsió d’inici a l’abril de 2023 i vinculat al pressupost del projecte descrit anteriorment. El salari ofert està comprès entre 27.212,20 i 32.065,04€/ bruts anuals, segons coneixements i experiència aportada. S'ofereix estabilitat laboral en una entitat consolidada i en procés de creixement. El centre, aposta per la conciliació de la vida laboral i familiar dels seus empleats i oferim un període de descans en Setmana Santa i Nadal a part de les corresponents vacances, així com la possibilitat de beneficiar-se d’un programa de formació continua, horaris flexibles i teletreball.

Offer ID: 23-010-25805
Offer period: 
21 Feb 2023 to 2 Mar 2023
Resolved

TÉCNICO/A DE SOPORTE ESPECIALISTA EN MEDIDAS AGROAMBIENTALES, FAUNA AUXILIAR Y PRODUCCIÓN EN FINCAS DE MANZANO EN EL PROYECTO BEACON

El CREAF precisa incorporar un técnico o una técnica de soporte para trabajar en el proyecto BEACON sobre medidas agroambientales para la conservación de fauna auxiliar y servicios ecosistémicos en campos de manzanos. Se ofrece un contrato a jornada completa (37,5h semanales), con previsión de incorporación a principios de marzo de 2023 con una duración de 6 meses. El salario ofrecido es de 1.574,62€ brutos mensuales.

Offer ID: 23-009-25805
Offer period: 
21 Feb 2023 to 2 Mar 2023
Resolved

TÉCNICO/A DE SOPORTE ESPECIALISTA EN MEDIDAS AGROAMBIENTALES, FAUNA AUXILIAR Y PRODUCCIÓN EN FINCAS DE NARANJO EN EL PROYECTO BEACON

El CREAF precisa incorporar un técnico o una técnica de soporte para trabajar en el proyecto BEACON sobre medidas agroambientales para la conservación de fauna auxiliar y servicios ecosistémicos en campos de naranjo. Se ofrece un contrato a jornada completa (37,5h semanales), con previsión de incorporación a principios de marzo de 2023 con una duración de 6 meses ampliable. El salario ofrecido es de 1.860,92€ brutos mensuales.

Offer ID: 23-008-18795
Offer period: 
7 Feb 2023 to 16 Feb 2023
Resolved

TÈCNIC/A DE RECERCA PEL PROJECTE AGRIREGENCAT

El CREAF precisa incorporar un o una auxiliar de recerca en el marc del projecte AgriRegenCAT (“Agricultura Regenerativa a Catalunya Xarxa de finques demostratives - se centra en desenvolupar i implementar elements crítics per donar resposta a la urgència climàtica, les projeccions de canvis ambientals, socials i dels mercats per a les properes dècades), amb ref. 18795, finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. S’ofereix un contracte a jornada completa (37,5h/setmanals), amb previsió a mitjans de febrer de 2023 amb previsió d'inici de contracte a mitjans de febrer de 2023, i una durada prevista de 3-4 mesos amb possibilitat d'extensió per necessitats dintre del projecte. El salari ofert és 1.431,48€/bruts mensuals.

Offer ID: 23-007-38740
Offer period: 
1 Feb 2023 to 12 Mar 2023
Resolved

POSTDOCTORAL RESEARCHER FOR THE TRACES PROJECT

CREAF is seeking for a postdoctoral researcher to work on the TRACES project (Accounting for TRAit Coordination and Evolutionary history to improve our capacity to predict plant performance under Stress), with ref. PID2021-127452NB-I00 and funded by the Spanish Ministry of Science and Innovation (MICINN). The project aims at improving our capacity to predict vegetation responses to environmental changes using functional traits, by (i) measuring traits that are more closely connected to relevant physiological processes; (ii) addressing trait coordination at the whole-plant level as well as the evolutionary constraints driving coordination; and (iii) accounting for the environmental context and trait variability at different scales. The candidate will join a large research team of >20 people working on the effects of environmental changes on vegetation dynamics at scales that range from the individual plant to the region and the globe, and will benefit from the training and career development opportunities offered through our research group, CREAF and UAB, exposure to international research and constant interaction with other groups at CREAF and elsewhere. A full-time contract is offered (37,5h per week), with planned incorporation in May 2023, with a duration of 18 month. The salary offered is 2.576,66€ gross per month.

Offer ID: 23-005-25806
Offer period: 
30 Jan 2023 to 8 Feb 2023
Resolved

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ABEJAS SOLITARIAS Y ECOTOXICOLOGIA PARA EL PROYECTO STRESSBEE

El CREAF precisa incorporar un técnico o una técnica para trabajar en un proyecto sobre ecotoxicología de abejas solitarias, STRESSBEE (Combined effects of pesticide exposure and other stressors on solitary bees) con ref. PID2021-128938OB-I00, y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Se ofrece un contrato a jornada completa (37,5h semanales), con previsión de incorporación a mediados de febero de 2023 y con una duración de 3,5 meses ampliable. El salario ofrecido es de 1.860,92€ brutos mensuales.

Offer ID: 23-006-24761
Offer period: 
30 Jan 2023 to 10 Mar 2023
Resolved

WEB DEVELOPER FOR THE LIFE REDBOSQUES CLIMA PROJECT

CREAF is seeking for a technician/web developer for developing the CREAF for the LIFE REDBOSQUES_CLIMA project (“Nature-based solutions to improve adaptation of forests to climate change”), with ref. LIFE20 CCA/ES/001624, financed by the European Commission. A full-time contract is offered (37,5h week), which will finalize when the tasks involved are completed. The estimated duration of the contract will be at least 5 months starting from February 20th 2023. The salary offered is 2.004,07€ gross per month.

Offer ID: 23-004-04000
Offer period: 
20 Jan 2023 to 29 Jan 2023
Resolved

INVESTIGADOR/A PER LIDERAR PROJECTES DE GOVERNANÇA PER A L’ADAPTACIÓ

El CREAF precisa incorporar un investigador o una investigadora al grup de d’aigua i canvi global, per a desenvolupar i liderar la línia de treball sobre governança per a l’adaptació, orientada a millorar la incorporació de resultats de recerca en els processos de presa de decisió i en processos transformatius de la societat amb la finalitat de millorar la gestió dels recursos naturals en front als impactes del canvi climàtic. S’ofereix un contracte a jornada completa (37,5h/setmanals), amb previsió d’inici al febrer de 2023 i serà un contracte vinculat als pressupostos dels projectes descrits anteriorment (“actividades cientifico-técnicas”, segons la Llei 14/2011). El salari ofert és 33.553,84€/bruts anuals.

Offer ID: 23-003-03801
Offer period: 
16 Jan 2023 to 25 Jan 2023
Resolved

INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL PARA EL PROYECTO NUTRIARID

El CREAF precisa incorporar un investigador o una investigadora postdoctoral para integrarse en el proyecto NUTRIARID (“Desentrañar y aportar soluciones para mitigar y adaptarse a los cambios en los elementomas de los organismos, comunidades y ecosistemas” con referencia TED2021-132627B-I00. Proyectos de Transición Ecológica y Transición Digital 2021, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). Se ofrece un contrato a jornada completa (37,5h/semanales), y se espera que comience el 1 de febrero de 2023, en principio hasta el 30 de junio de 2023, con un salario de 2.576,66€ brutos mensuales.

Pages