Trenching experiments in an evergreen oak forest.

Bonilla D, Rodà F (1989) Trenching experiments in an evergreen oak forest. In Harrison AF, Ineson P, Heal OW (eds) Nitrogen cycling in terrestrial ecosystems. Elsevier, Londres, pp. 179-189.

Les pluges àcides.

Rodà F (1989) Les pluges àcides. Revista de Catalunya 33:47-54.

La fageda experimental de Santa Fe: vuit anys de canvi.

Rodà F (1989) La fageda experimental de Santa Fe: vuit anys de canvi. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 95.

Els ecosistemes forestals.

Rodà F (1989) Els ecosistemes forestals. In Terradas J et al. (eds) Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 239-262.

La conca hidrogràfica com a unitat ecològica.

Rodà F (1989) La conca hidrogràfica com a unitat ecològica. In Terradas J et al. (eds) Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 355-361.

Relació de la temperatura i la humitat amb les taxes de mineralització neta del nitrogen i nitrificació dels sòls d'alzinar.

Bonilla D, Rodà F (1989) Relació de la temperatura i la humitat amb les taxes de mineralització neta del nitrogen i nitrificació dels sòls d'alzinar. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 91-94.

Les pluges de fang al Montseny.

Avila A, Rodà F (1989) Les pluges de fang al Montseny. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 67-72.

Pautas de respuesta biogeoquímica durante las crecidas en una cuenca de encinar.

Avila A, Rodà F (1989) Pautas de respuesta biogeoquímica durante las crecidas en una cuenca de encinar. Options Méditerranéennes, Serie A, 3:233-236.

Dades generals sobre la reproducció de briòfits a l'alta vall del Ter.

Lloret F (1989) Dades generals sobre la reproducció de briòfits a l'alta vall del Ter. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 57:53-60.

Colonización de excrementos de bóvido por Tayloria tenuis.

Lloret F (1989) Colonización de excrementos de bóvido por Tayloria tenuis. Anales del Jardín Botánico de Madrid 46:469-467.

Pages