Characterization of electrophoretic fractions of humic substances with different electrofocusing behaviour.

De Nobili M, Bragato G, Alcañiz JM, Puigbó A (1990) Characterization of electrophoretic fractions of humic substances with different electrofocusing behaviour. Soil Science 150:763-770.

Effects of climatic change on nutrient transfers between ecosystems.

Lledó MJ, Escarré A, Sánchez JR, Avila A, Bellot J, Belillas C, Piñol J, Rodà F (1990) Effects of climatic change on nutrient transfers between ecosystems. In Imeson AC, de Groot RS (eds) Landscape-ecological impact of climatic change on the Mediterranean region. The Hague. Discussion Report for the European Conference on Landscape Ecological Impact of Climatic Change, Lunteren, The Netherlands, 3-7 december 1989, 8pp.

A new myrmecophilic fungus Aegeritella maroccana sp. nov. (Hyphomycetales: Blastosporae).

Balazy S, Espadaler X, Wisniewski J (1990) A new myrmecophilic fungus Aegeritella maroccana sp. nov. (Hyphomycetales: Blastosporae). Mycological Research 94:273-275.

The caste system of Camponotus foreli Emery (Hymenoptera, Formicidae).

Espadaler X, Retana J, Cerdà X (1990) The caste system of Camponotus foreli Emery (Hymenoptera, Formicidae). Sociobiology 17, ser. 2:299-312.

Some regularities in invertebrate succession in different microhabitats on pine stumps.

Franch J (1989) Some regularities in invertebrate succession in different microhabitats on pine stumps. Orsis 4:69-80.

Els arbres i els arbusts del Vedat de Fraga.

Badia D (1989) Els arbres i els arbusts del Vedat de Fraga. Institut d'Estudis del Baix Cinca-IEA, Fraga, 71 pp.

Densitat i contingut de nutrients de les branques de faig durant el procés de descomposició.

Castell C (1989) Densitat i contingut de nutrients de les branques de faig durant el procés de descomposició. Orsis 4:55-68.

Los suelos en Fraga.

Badia D (1989) Los suelos en Fraga. Cartografía y evolución. IEA, CSIC, Zaragoza, 207 pp.

Recuperación de la vegetación mediterránea tras los incendios del verano de 1986: implicaciones para su conservación.

López Soria L, Castell C (1989) Recuperación de la vegetación mediterránea tras los incendios del verano de 1986: implicaciones para su conservación. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 83-86.

Efectes de la competència i de la topografía local sobre el creixement del faig.

Palomar A (1989) Efectes de la competència i de la topografía local sobre el creixement del faig. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 97.

Pages