Estudi quantitatiu de les families de coleòpters epigis de tres sistemes forestals del Montseny.

Camps X, Ascaso C (1990) Estudi quantitatiu de les families de coleòpters epigis de tres sistemes forestals del Montseny. In El Medi Natural del Vallés, vol. 2. ADENC-CEEV, Sabadell.

Structural characteristics of fuel particles of five Mediterranean shrubs.

Papió C, Trabaud L (1990) Structural characteristics of fuel particles of five Mediterranean shrubs. Forest Ecology and Management 35:249-259.

Comportament depredador de les aranyes Argiope lobata (Pallas 1972) i Argiope bruennichi (Scopoli 1772) (Araneae, Araneidae).

Bartolomé J (1990) Comportament depredador de les aranyes Argiope lobata (Pallas 1972) i Argiope bruennichi (Scopoli 1772) (Araneae, Araneidae). In El Medi Natural del Vallés. ADENC-CEEV, Sabadell, pp. 78-83.

La successió d'invertebrats en les buines de vaquí a la vall d'Aisa (Pirineu Aragonés).

Franch J, Domènech J, Sánchez Cabrero D (1990) La successió d'invertebrats en les buines de vaquí a la vall d'Aisa (Pirineu Aragonés). Orsis 5:113-134.

L'anàlisi dimensional com un mètode de predicció de la biomassa dins un bosc.

Canadell J (1990) L'anàlisi dimensional com un mètode de predicció de la biomassa dins un bosc. In El Medi Natural del Vallés, vol. 2. ADENC-CEEV, Sabadell, pp. 51-56.

Sofre i metalls pesants en fulles de Platanus x hybrida com a indicadors de la contaminació atmosfèrica a Barcelona.

Parés M (1990) Sofre i metalls pesants en fulles de Platanus x hybrida com a indicadors de la contaminació atmosfèrica a Barcelona. Orsis 5:61-76.

Programa CREAF versió 38.07/X. Gestió i control de les operacions de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya.

Gracia C (1990) Programa CREAF versió 38.07/X. Gestió i control de les operacions de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. CREAF, 262 pp.

A review of small catchment studies in Western Europe producing hydrochemical budgets.

Hornung M, Rodà F, Langan SJ (1990) A review of small catchment studies in Western Europe producing hydrochemical budgets. Air Pollution Research Report 28, European Comssion, Brussel·les, 182 pp.

Water budget of a broadleaved sclerophyllous forested catchment.

Avila A, Rodà F (1990) Water budget of a broadleaved sclerophyllous forested catchment. In Hoghart JC, Posthumus CWS, Wamerdam PMM (eds) Hydrological research basins and the environment. The Netherlands Organisation for Applied Scientific Reseasrch, The Hague, pp. 29-40.

Las reservas de la biosfera y los programas educativos y científicos.

Terradas J (1990) Las reservas de la biosfera y los programas educativos y científicos. II Seminari Internacional sobre Reserves de la Biosfera Mediterrànies. Programa MAB-UNESCO. Diputació de Barcelona, pp. 113-117.

Pages