Relació de la temperatura i la humitat amb les taxes de mineralització neta del nitrogen i nitrificació dels sòls d'alzinar.

Relació de la temperatura i la humitat amb les taxes de mineralització neta del nitrogen i nitrificació dels sòls d'alzinar.

Bonilla D, Rodà F (1989) Relació de la temperatura i la humitat amb les taxes de mineralització neta del nitrogen i nitrificació dels sòls d'alzinar. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 91-94.

Type: 
Book chapters
Year: 
1 989