Estudi dendrocronològic dels efectes de la contaminació sobre les pinedes dels ports de Morella i Villarroya.

Estudi dendrocronològic dels efectes de la contaminació sobre les pinedes dels ports de Morella i Villarroya.

Serra N (1988) Estudi dendrocronològic dels efectes de la contaminació sobre les pinedes dels ports de Morella i Villarroya. Orsis 3:121-131.

Type: 
Non SCI Publication
Year: 
1 988