Densitat i contingut de nutrients de les branques de faig durant el procés de descomposició.

Densitat i contingut de nutrients de les branques de faig durant el procés de descomposició.

Castell C (1989) Densitat i contingut de nutrients de les branques de faig durant el procés de descomposició. Orsis 4:55-68.

Type: 
Non SCI Publication
Year: 
1 989