TÈCNIC/A AJUDANT PER MODELITZACIÓ DE DADES D'INCREMENT RADIAL D'ARBRES A ALTA RESOLUCIÓ

Offer period: 
17 Jan 2017 to 27 Jan 2017
Offer ID: 16-009-33563Resolved

El CREAF precisa incorporar en breu un/a tècnic/a per al projecte XYLEMDYNAMICS. La contractació es preveu que comenci al febrer de 2017, amb una durada de dos mesos.

TASQUES A REALITZAR

 1. - Coordinació de les prioritats del projecte i de les tasques setmanals amb els investigadors principals del projecte (en anglès i espanyol).
 2. - Compilació i sincronització de dades climàtiques, de flux de saba i de creixement radial xilemàtic amb tècnica d’lvtd (linear variable displacement tranducers).
 3. - Anàlisi dels patrons diaris i estacionals de les dades.
 4. - Identificació de les contribucions d'aigua d'emmagatzematge, processos osmòtics de source/sink i creixement radial irreversible en els patrons d’lvtd.
 5. - Preparació de taules i figures que resumeixin els resultats principals.
 6. - Preparació d'un informe final de l'anàlisi per a la seva publicació en una revista internacional.

 

REQUISITS NECESSARIS

 1. - Llicenciatura (o equivalent) en Biologia o Ciències Ambientals.
 2. - Experiència demostrable en l'ús de models estadístics avançats, amb un enfocament en la combinació de models mixtes amb respostes fisiològiques.
 3. - Experiència demostrable en l'anàlisi de dades de creixement radial xilemàtic dels arbres.
 4. - Coneixement de la literatura de l'efecte de la sequera sobre les relacions hídriques i el balanç de carboni dels arbres.
 5. - Català, castellà i anglès parlats i escrits correctament.

 

CONDICIONS VALORABLES

- Màster o estudis equivalents en ecologia terrestre.

 

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ

El procés de selecció és a càrrec de l’Investigador Principal del projecte, i serà supervisat per Gerència i per l’Àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:

1. Preselecció: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum i una carta de presentació (màxim 500 paraules) al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 27 de gener de 2017 a les 14:00 h., indicant el codi de referència de la oferta.

2. Valoració de les candidatures, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.

3. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció.

Send your application to: