Patrons estructurals, ecològics i biogeogràfics
Institut Botànic de Barcelona
Passeig del Migdia s/n
08038 Barcelona
Spain
Contact e-mail: 
infoibb@ibb.csic.es
Phone: 
932890611
How to get there: 

GPS -41º21’43.55’’N, 02º09’38.64’’E

Bus 150, Plaça Espanya

Patrons estructurals, ecològics i biogeogràfics en vegetació de molleres i de torberes d’esfagnes

Tuesday, February 23, 2016 12h

Els nostres estudis tracten de la diversitat de la vegetació de les molleres i les torberes d’esfagnes, i de la seva distribució i arranjament al llarg de gradients ambientals a diferents escales. El marc geogràfic en el que es desenvolupen és la península Ibèrica i els Pirineus francesos, i la Terra del Foc (Argentina).

La vegetació de les molleres i de les torberes d’esfagnes és singular en tant que presenta múltiples espècies característiques, i és diversificada pel gran nombre de comunitats vegetals que s’hi han descrit. Especialment a les muntanyes alpines del sud d’Europa, aquests aiguamolls són sistemes fràgils i objectius prioritaris de conservació, ja que unit a la seva raresa natural, es veuen afectats per les activitats humanes.

A càrrec de:

Dr. Aaron Pérez Haase (Dept. Biologia Vegetal, Fac. Biologia, Universitat de Barcelona)

Documents: 
application/pdf poster_aperez.pdf

Organized by: 
CSIC
Ajuntament de Barcelona