Defenses del pi ponderosa contra els escolítids
CREAF
Sala de Graus II, Facultat de Ciències, Edifici C, Campus UAB
08193 Bellaterra
Spain
How to get there: 

Seminari "Defenses del pi ponderosa contra els escolítids: patrons al llarg d’una plaga, compromisos amb el creixement i interaccions amb altres disturbàncies"

Thursday, December 10, 201515:00h

Durant els darrers anys, les plagues d’escolítids han causat una gran mortalitat en boscos de conífers al l’oest d’Amèrica del Nord. En aquesta xerrada presenteré els patrons de mortalitat i defensa contra els escolítids durant eI desenvolupament d’una plaga en un assaig genètic on els arbres són de la mateixa edat i en coneixem els genotips (famílies).

Els arbres i les famílies que creixen més tenen més conductes resinífers (defensa constitutiva), i les famílies que tenen més conductes resinífers moren menys. Tot i així, les famílies de més creixement acaben morint més. Aquesta paradoxa suggereix que les families de poc creixement van experimentar una inducció de defenses al pic de la plaga que va contrarestar els efectes positius de les defenses constitutives a les famílies d’alt creixement. També mostraré dades on es veu que els incendis de poca intensitat, causen un augment de defenses en els abres que sobreviuen i que la supressió dels incendis de baixa intensitat causen una disminució de les defenses, cosa que podria augmentar la susceptibilitat a les plagues.

AUTORA: Anna Sala, Universitat de Montana, USA

Organized by: 
CREAF