2009 - Aturem la pèrdua de biodiversitat

Dijous, 3 de desembre de 2009. Sala Prat de la Riba, Institut d'Estudis Catalans. C/ del Carme, 47 (Barcelona).

La biodiversitat és greument compromesa arreu del món, però especialment en aquells territoris en què les transformacions provocades per les activitats humanes són més ràpides i intenses, com és el cas de la Unió Europea (UE). L'any 2001, els caps d'Estat i de Govern de la UE van acordar adoptar mesures per frenar la pèrdua de biodiversitat a Europa l'any 2010, una iniciativa que es va materialitzar cinc anys més tard, quan la Comissió Europea va adoptar la comunicació Aturem la pèrdua de biodiversitat per al 2010 i més enllà.

Els objectius són aturar la pèrdua d'espècies, frenar la degradació i destrucció de hàbitats i ecosistemes i establir les bases cap a una explotació sostenible dels recursos naturals.

Amb aquesta jornada, el CREAF, la Societat Catalana de Biologia (SCB) i la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN) van proposar una reflexió sobre la conservació de la biodiversitat a Catalunya. A partir d'alguns casos representatius, o especialment ben coneguts, es van avaluar l'estat i les tendències de conservació, les principals amenaces conegudes i les mesures proposades des de les administracions per assegurar la conservació i l'ús sostenible dels sistemes naturals del nostre territori.

Ponències: