2006 - Canvi global: efectes i estratègies de gestió

Dijous, 30 de novembre 2006. Sala Prat de la Riba, Institut d'Estudis Catalans. C/ del Carme, 47 (Barcelona)

En els darrers anys ha augmentat considerablement la informació sobre els processos responsables del canvi global. S'han determinat, ja sense possibilitat de dubte, unes tendències accelerades de canvis en el clima, en la composició química de l'atmosfera, o en els usos del sòl, per citar els més importants i ben estudiats.

Avui disposem d'una evidència clara que el creixement demogràfic de l'espècie humana i el model socioeconòmic de les societats modernes ha deixat una petja molt important en el planeta, en un procés que no sabem si serà sostenible en el futur.

Malgrat que aquestes transformacions ocorren a escala planetària global i, per tant, molts dels efectes són transfronterers i d'escala molt gran, la resposta pot ser organitzada "de baix cap a dalt", en una integració des de l'àmbit local cap a àmbits cada vegada més amplis.

Ponències:

 • Canvi global: passat i present.
  Jaume Terradas, CREAF
 • Els aspectes demogràfics del canvi global.
  Anna Cabré, CED - UAB
 • Canvis en els usos del sòl.
  Françoise Breton, CTETMA
 • Canvis en la qualitat de l'aire.
  Anna Àvila, CREAF
 • El canvi climàtic i els matollars mediterranis.
  Marc Estiarte, CREAF
 • El canvi climàtic i els boscos.
  Carles Gràcia, CREAF i UB
 • El canvi climàtic i els ecosistemes de muntanya.
  M. Teresa Sebastià, CTFC
 • Evolució en l'ús de l'energia a Catalunya.
  José M. Baldasano, Projectes d'Enginyeria (UPC)
 • Planificació del transport a Catalunya.
  Jordi Julià, Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
 • Propostes i actuacions pel control de les emissions a Catalunya.
  Maria Comellas, Direcció General de Qualitat Ambiental (DMAH)
 • La legislació sobre el canvi global a Catalunya.
  Isabel Pont, Departament de Dret Públic i Ciències Històricojurídiques (UAB)