FLEXADAPT
National Projects
Project duration: 
Dec 2005 to Dec 2006

El comportament dels animals és clàssicament vist com un factor que pot canviar el decurs de l'evolució ja que exposa els individus a noves forces selectives que poden afavorir subsegüents canvis evolutius en morfologia, fisiologia i comportament. Malgrat això, el paper del comportament en els processos de diversificació ha estat rarament validat empíricament i els mecanismes implicats són encara objecte de certa controvèrsia

Introduction

Aquest desconeixement és paradoxal si tenim en compte que el comportament es considera central en models clàssics d'evolució com ara la radiació adaptativa, l'especiació geogràfica o l'origen dels polimorfismes.

En aquest projecte es proposen tres nivells d'anàlisi:

1) Una base de dades global per validar per primer cop si els llinatges que presenten una més gran flexibilitat en el comportament han experimentat una més gran diversificació adaptaiva i són menys susceptibles a l'extinció a causa de canvis en l'ambient que els llinatges menys flexibles.

2) L'anàlisi detallada d'un dels grups d'aus més diversificat (els Columbiformes o coloms) per veure com els canvis evolutius en l'ús del nínxol han influït en la diversificació adaptativa del grup.

3) Experiments de translocació en una espècie de colom (colom urbà, Columba livia) per verificar que el comportament afecta els canvis evolutius.

  • Colom (Richie Rich)