TÈCNIC/A QUALIFICAT/DA DE RECERCA PEL PROJECTE NEMOR

Offer period: 
20 Jul 2023 to 22 Aug 2023
Offer ID: 23-043-90012Resolved

El CREAF precisa incorporar un tècnic qualificat o una tècnica qualificada, per a treballar en el marc de la xarxa NEMOR - Network for European Moutnain Research en col·laboració amb la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral (DGPML) de la Generalitat de Catalunya.

S’ofereix un contracte a jornada completa (37,5h setmanals), amb previsió d’incorporació a mitjans de setembre i que serà de dos anys d’aproximadament (però s’anirà prorrogant any a any segons addenda amb la Generalitat pel projecte) amb possibilitat d’extensió si el pressupost ho permet. El salari ofert és de 28.171,43€ bruts anuals. 

TASQUES A REALITZAR:

- Reunions amb la DGPML per detectar  les necessitats i prioritats de la DGPML que poden ser sinèrgiques amb els objectius i projectes de NEMOR. Es programaran un seguit de reunions amb al DGPML per tal d’establir quines son les prioritats per a la Direcció i en quines NEMOR pot tenir interès.
- Detecció de projectes europeus que puguin ser d’interès per la DGPML i assessorament sobre els mateixos. Es realitzaran revisions periòdiques de les convocatòries de projectes internacionals i nacionals que puguin ser d’interès comú per a la DGPML i per a NEMOR.
- Participació en la redacció i tramitació de projectes d’interès comú per a la DGPML i per a NEMOR.
- Elaboració i execució del pla de dinamització i comunicació de la xarxa NEMOR. En coordinació amb el Departament de Comunicació del CREAF es desplegarà una estratègia de dinamització i comunicació de les activitats de NEMOR. Exemples d’aquestes activitats podrien ser reunions amb «officers» de la CE, organització de jornades (a Catalunya o a Brussel·les), una activació del bloc de NEMOR, presència en congressos internacionals, etc. Això inclourà, també, les xarxes socials.
- Participació activa en les activitats de NEMOR (Bloc, Working Groups, reunions, etc.)
- Participació en els projectes actuals relacionats amb NEMOR en els que l’equip del CREAF participa o que estan demanats: MountResilience (2023-2027), LIFE-SIP (2024-2031), i TEAMS  (2024-2026) i si és acceptat.
- Redacció d’informes i tasques de comunicació de la col·laboració establerta sota aquesta addenda.

REQUISITS NECESSARIS:

- Grau o llicenciatura universitària relacionada amb Ciències Ambientals o les Ciències Socials (Relacions Internacionals, Ciències Polítiques, Sociologia, Planificació Territorial, Humanitats, etc.) o estudis similars.
- Coneixements demostrables d’anglès llegit, parlat i escrit.
- Català parlat i escrit correctament.
- Usuari avançat en ofimàtica.
- Carnet de conduir B1.

CONDICIONS VALORABLES:

- Capacitat de treball en equip.
- Donada la diversitat de perfils possibles, es valorarà positivament haver realitzat un Màster que complementi el Grau. Per exemple,  si s’ha fet el Grau de Ciències Polítiques,  haver realitzat un Màster relacionat amb les Ciències Ambientals.
- Experiència en dinamització i coordinació de projectes i d’equips.
- Coneixements en l’ús del programari R.
- Coneixements en l’ús de programari de Sistemes d’Informació Geogràfica SIG (preferiblement QGIS).
- Es prioritzaran les candidatures d'aquelles persones que tinguin una discapacitat reconeguda i acreditada igual o superior al 33%, sempre que la discapacitat sigui compatible amb l'acompliment adequat del lloc.

PROCÈS I CRITERIS DE SELECCIÓ:

1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 22 d’agost de 2023, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Send your application to: