AUXILIAR TÈCNIC/A DE INFORMÀTICA PER SUPORT ALS DIVERSOS PROJECTES DEL CONTRACTE PROGRAMA

Offer period: 
12 Apr 2023 to 21 Apr 2023
Offer ID: 23-022-90014Resolved

El CREAF precisa incorporar un auxiliar tècnic informàtic o una auxiliar tècnica informàtica, per cobrir les necessitats específiques del contractes derivats del diversos projectes del Contracte Programa amb ref. 90014 i finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. S’ofereix un contracte a jornada completa (37,5h/setmanals), i s'espera que comenci a finals d’abril de 2023, fins a 31/12/2023 amb possibilitat d’extensió si el pressupost ho permet. S’ofereix un salari de 17.007,63€ bruts anuals.

TASQUES A REALITZAR:

- Suport informàtic al personal i usuaris/àries del centre:
     - Gestió i resolució de les incidències informàtiques rebudes.
     - Instal·lació i configuració de l'equipament informàtic.
     - Instal·lació del programari requerit.
- Tasques de supervisió i manteniment de la infraestructura informàtica de centre (servidors, components de xarxa, ...).
- Administració i gestió del domini i serveis del Directori Actiu.
- Administració dels serveis corporatius de Microsoft 365 (correu electrònic, OneDrive, Sharepoint, Teams i altres serveis de la plataforma).
- Suport als usuaris dels serveis corporatius de Microsoft 365 (correu electrònic, OneDrive, Sharepoint, Teams i altres serveis de la plataforma).
- Participació en el procés de desenvolupament i d'implementació de tecnologies, eines i recursos digitals que permetin optimitzar els processos de treball del centre.

REQUISITS NECESSARIS:

- Cicle formatiu de grau superior en administració de sistemes informàtics en xarxa o similar.
- Experiència en departaments de suport informàtic en centres públics de recerca (preferentment del sistema CERCA), centres tecnològics o universitats públiques.
- Coneixement i experiència a l'àrea de suport i atenció a usuaris/àries i aplicacions de gestió d'incidències (Helpdesk).
- Experiència en administració de sistemes operatius Windows, Linux i macOS en versions d’escriptori i servidor.
- Experiència en l’administració i gestió dels serveis corporatius de Microsoft 365 (correu electrònic, OneDrive, Sharepoint, Teams i altres serveis de la plataforma).
- Nivell mig/alt d'anglès demostrable.
- Bilingüe castellà/català.

CONDICIONS VALORABLES:

- Coneixement i experiència en l’administració de plataformes de gestió corporatives ERP (Enterprise Resource Planning).
- Coneixements en bases de dades (SQL Server i PostgreSQL).
- Experiència gestió i implementació de productes de la suite Adobe Creative Cloud.
- Persona flexible, responsable, resolutiva, organitzada i amb iniciativa.
- Capacitat de treballar en equip.
- Es prioritzaran les candidatures d'aquelles persones que tinguin una discapacitat reconeguda i acreditada igual o superior al 33%, sempre que la discapacitat sigui compatible amb l'acompliment adequat del lloc.

PROCÈS I CRITERIS DE SELECCIÓ:

1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins 21 d’abril de 2023, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta. 
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures pre-seleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius. 
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida. 

Send your application to: