TÈCNIC/A DE SUPORT PEL PROJECTE INCREMENT DEL CAPITAL NATURAL DE LES ESTACIONS D’ESQUÍ I MUNTANYA DE FGC

Offer period: 
16 Mar 2022 to 3 Apr 2022
Offer ID: 22-023-90022Resolved

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica, per al projecte Increment del capital natural de les estacions d’esquí i muntanya de FGC, amb ref. 90022, finançat per Ferrocarrils catalans de la Generalitat de Catalunya.

S’ofereix un contracte a jornada completa (37,5h/setmanals), amb previsió a inici o mitjans d’abril de 2022* amb una durada de 2 anys, amb possibilitat de renovació en funció dels resultats obtinguts durant aquest període. El salari ofert és 27.086,00€/bruts anuals.

*Data d’inici de contracte és aproximada, està subjecta a la signatura definitiva de l’acord
previst per principis d’abril.

TASQUES A REALITZAR
- Elaboració del marc conceptual (elements del sistema a estudiar i de les dependències).
- Trobades amb els actors.
- Cerca d’indicadors i formalització d’elements i dependències.
- Valorització d’elements i dependències, quantificació del Capital Natural (CN).
- Treball de camp
- Creació d’una interfície gràfica (basada en Shiny-R o similar) per la visualització i/o transferència de la informació.
- Seguiment dels efectes de les accions realitzades sobre els elements i/o les dependències, i re-valorització del CN.
- Participació en la redacció d’informes i tasques de comunicació del projecte.

REQUISITS NECESSARIS
- Grau en Biologia Ambiental, Ciències Ambientals, o equivalents (Ciències de la vida).
- Experiència demostrable en l’ús del programari R.
- Coneixements de processament i anàlisi estadística de dades.
- Coneixements en l’ús de programari de Sistemes d’Informació Geogràfica SIG (preferiblement QGIS).
- Usuari avançat en ofimàtica.
- Permís de conduir B1.
- Bons coneixements d’anglès llegit i escrit.
- Català parlat i escrit correctament.

CONDICIONS VALORABLES
- Capacitat de treball en equip.
- Es valorarà positivament haver realitzat un Màster relacionat amb el projecte.
- Es valorarà positivament que la persona candidata tingui coneixements en l’anàlisis de cicles de vida (ACV, programari OpenLCA o similar).

PROCÉS Y CRITERIS DE SELECCIÓ
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 03 de abril de 2022, indicant el codi de referencia
de l’oferta
. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Send your application to: