Palau de Pedralbes
Barcelona
Spain
Event link: 
MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

MedCat Partners Forum: Governança i cooperació territorial euromediterrània

Tuesday, June 13, 2023 9:00-14:30 (CET)

Des de la Generalitat de Catalunya organitzen aquest esdeveniment en un context en el qual es volen impulsar les relacions euromediterrànies i la creació d'espais favorables a la col·laboració. L'impacte de les polítiques europees requereix la cooperació multinivell entre els diferents actors i a diferents escales: transnacional, transfronterera i interregional. Actualment, la Unió Europea està compromesa a definir noves estructures de governança que afavoreixin i potenciïn aquests espais, que, en el context euromediterrani, han de ser necessàriament oberts i transformadors. 

La integració de l'objectiu específic de governança, com una prioritat estructural dels programes de cooperació territorial europea i euromediterrània, obre noves oportunitats per definir aliances a la Mediterrània. Aquesta governança col·laborativa aportarà instruments que permetin reforçar la capitalització, les sinergies i els intercanvis entre institucions, programes i comunitats de projectes.

En aquest context, MedCat Partners Forum 2023 compta amb diversos actors claus que tractaràn de les següents qüestions

  1. Què significa parlar de governança i quina contribució té en el marc dels programes de cooperació territorial europea i euromediterranis? Què ens aporta aquest nou eix?
  2. Quines aliances entre actors i quines sinergies entre projectes fomentarà aquest tipus de governança?
  3. Quines oportunitats s'obren per a les prioritats temàtiques i per als territoris, i com es plantegen els nous projectes en el marc de l'objectiu específic de governança.

La coordinadora del CREAF, Alicia Pérez-Porro, participa en la secció 'MedCat Dialogues: Governança col·laborativa: promoció d'aliances'. El programa sencer en aquest enllaç.

Organized by: 
Generalitat de Catalunya