silvopastura

La silvopastura sostenible: el benefici mutu entre la gestió per la prevenció d'incendis, la conservació dels boscos i la ramaderia extensiva

Monday, June 10, 2024

L'objectiu de la jornada és visibilitzar la silvopastura des d'un punt de vista ecosocial, així com transferir i compartir coneixements sobre la situació actual de la silvopastura a Catalunya (com a resultats del projecte Silvodivers, coordinat per les investigadores del CREAF i professores UAB Sandra Saura i Lídia Quevedo).

Es donarà a conèixer la diagnosi de la silvopastura a Catalunya realitzada durant el projecte Silvodivers, i també els resultats demostratius, com per exemple el manual de silvopastura sostenible. 

També es presentaran els punts claus assenyalats pels diferents agents implicats amb la silvopastura a Catalunya i es donarà a conèixer la pàgina web del projecte. Finalment, es mostrarà com fer servir l'eina digital "taulell d'anuncis amb ofertes i demandes a la silvopastura".

Aquesta jornada es realitzarà en línia. El dia abans de la jornada s'enviarà l'enllaç d'accés a l'aula virtual. 

Inscripció gratuïta obligatòria.