Embolismes Soleá Installació
LA CAPELLA
Carrer de l'Hospital, 56
08001 Barcelona
Spain
Event link: 
Biennal Ciutat i Ciència

Embolisme ‘por soleá’ - Instal·lació

Wednesday, February 22, 2023 to Sunday, March 26, 2023

Quan un arbre comença a patir la sequera, molt abans que els efectes se'ns facin visibles, aquest emet un so a tall de cops sords. És un so produït per les bombolles d'aire que, en condicions d'escassetat d'aigua, es formen als vasos conductors de les plantes, un fenomen anomenat embolisme, semblant al dels humans. Les bombolles formades taponen els conductes i impedeixen la pujada de l'aigua de les arrels a les fulles, la qual cosa pot causar la mort de l'arbre. Mitjançant aquest so, la comunitat científica pot estudiar la mortalitat dels arbres, l'estat dels boscos i com els afecta el canvi climàtic.

L'embolisme sona com uns palmells sords que exigeixen ser contestats. Un grup transdisciplinari entre la ciència, el flamenc i les arts visuals ha escoltat allò que els arbres diuen sobre les condicions climàtiques alterades per l’ésser humà. Prenent el flamenc com a llenguatge comú, ha dut a terme una sèrie de diàlegs humà-arbre d'acompanyament entre espècies en aquesta situació de canvi global.

Aquest projecte ha comptat amb la participació de Carmen Muñoz, Juan Carlos Lérida, Salvador S. Sánchez, Karen Mora i Bernat Jiménez de Cisneros, membres d’Acciones Flamenco Empírico y del Laboratorio de Investigación desde el Flamenco, i la fotògrafa Ana Lorente.

L’equip expressa el seu agraïment a Stefan Mayr Barbara Beikircher (Botanical Institute, University of Innsbruck), Sabine Rosner Peter Hietz (University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU, Vienna) per la cessió dels sons d'embolisme; Ivette Serral Romà Ogaya (CREAF), i Jardí Botànic de Barcelona.