Spain
Contact e-mail: 
c.basnou@creaf.uab.cat

Boscos i arbres de la metròpolis. Beneficis, funcions i experiències.

Thursday, October 22, 202013'30h

Els arbres són la solució!

Aquest és el lema de Clearing House, un projecte europeu i xinès que vol conèixer en profunditat els arbres i els boscos que trobem dins la metròpolis, com a solució basada en la natura, millorar-ne la seva gestió i potenciar-ne la seva presència dins les ciutats.

A Catalunya, el projecte compta amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el CREAF com entitats líders d’un dels 10 casos pilot que es durà a terme a la Vall Baixa del Llobregat. Per aquest projecte, es vol crear Llobregat&Co, un laboratori viu de co-creació que aporti noves idees sobre com planificar , gestionar i governar l’entorn fluvial del Llobregat, perquè sigui un paisatge més ple d’arbres que aportin beneficis al territori i a les persones de forma justa i equitativa.

La formació i la sensibilització són bàsics per fer front a aquest repte. Per això, us convidem el proper 22 d’octubre de 2020 a les 12 h, al webinar “Boscos i arbres de la Metròpolis, beneficis, funcions i experiències” que impartirà Cecil C. Konijnendijk, de la Universitat British Columbia (Canadà) i del Nature Based Solutions Institute.

>>INSCRIPCIONS<<