INVESTIGADOR/A PER LA UNITAT D’ECOLOGIA GLOBAL

Validez de la oferta: 
De 5 Dic 2022 hasta 14 Dic 2022
Número de oferta: 22-065-03000Resuelto

El CREAF precisa incorporar un investigador o una investigadora per desenvolupar recerca dintre de la Unitat d’Ecologia Global, una unitat dedicada a la recerca en ecologia global, canvi global, canvi climàtic, contaminació atmosfèrica, emissions de compostos orgànics volàtils biogènics (COV), teledetecció, ecofisiologia vegetal, funcionament i estructura de plantes i ecosistemes terrestres, ecologia química i metabolòmica, biodiversitat, macroecologia, biogeoquímica, seguretat alimentària i salut humana.

S’ofereix un contracte a jornada completa (37,5h/setmanals), amb previsió d’inici al gener de 2023 i serà un contracte vinculat al pressupostos dels projectes descrits anteriorment (“actividades cientifico-técnicas”, segons la Llei 14/2011). El salari ofert és 33.553,84€/bruts anuals. 

TASQUES A REALITZAR:

- Manteniment de les estacions experimentals de la Unitat d’Ecologia Global.
- Realització de mesures ecofisiològiques en la vegetació estudiada: activitat fotosintètica de les fulles, potencial hídric, contingut d’aigua, obtenció de mostres de sòls, creixement de la vegetació...
- Anàlisi de les dades mesurades tot tenint en compte el clima i el tractament experimental a que ha estat sotmès la vegetació.
- Treball amb bases de dades de xarxes amb els resultats d’altres experiments semblants.
- Estudi de la determinació de l’activitat ecofisiològica de la vegetació a partir de dades Espectroradiomètriques.
- Preparació, manteniment  i mineria de bases de dades de la unitat en els camps d’ecologia global, canvi global, canvi climàtic, contaminació atmosfèrica, ecofisiologia vegetal, funcionament i estructura de plantes i ecosistemes terrestres, biodiversitat, macroecologia, i biogeoquímica.

REQUISITS NECESSARIS:

- Doctorat en Biologia, Ecologia, Ciències ambientals, o equivalent.
- Experiència investigadora en seguiment i experimentació en ecosistemes terrestres de Catalunya, especialment en la seva resposta a les pertorbacions impulsades pel canvi global (sequera, deposició de nitrogen).
- Experiència en la gestió i anàlisi de bases de dades, inclosa la literatura per dur a terme revisions, i síntesis quantitatives.
- Domini del català i coneixements avançats d'anglès.

CONDICIONS VALORABLES:

- Experiència sobre els efectes del canvi climàtic en l'ecologia i/o ecosistema dels ecosistemes terrestres serveis.
- Experiència en col·laboració  i/o participació en grups de recerca internacionals.
- Capacitat per difondre resultats científics.
- Publicacions en ecologia, canvi ambiental i conservació.
- Flexibilitat, responsabilitat i capacitat de treball en equip.
- Capacitat per organitzar i gestionar dades i persones implicades.
- Experiència prèvia en divulgació científica.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ:

1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 14 de desembre de 2022, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Envía tu solicitud a: