Variacions estivals del contingut hídric en garrigues i pinedes del Garraf. Relació amb el risc d'incendis.

Variacions estivals del contingut hídric en garrigues i pinedes del Garraf. Relació amb el risc d'incendis.

Papió C (1992) Variacions estivals del contingut hídric en garrigues i pinedes del Garraf. Relació amb el risc d'incendis. Servei de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona, Monografies 19, pp. 41-45.

Tipo: 
Capítulo de libro
Año: 
1 992