Metabolòmica: una nova eina per a l'ecologia.

Metabolòmica: una nova eina per a l'ecologia.

Peñuelas J, Sardans J (2010) Metabolòmica: una nova eina per a l'ecologia. UAB Divulga 05/2010.

Tipo: 
Otras publicaciones
Año: 
2 010