L'aigua com a factor clau en l'ús eficient de la radiació per la vegetació terrestre.

L'aigua com a factor clau en l'ús eficient de la radiació per la vegetació terrestre.

Garbulsky MF, Peñuelas J, Filella I (2011) L'aigua com a factor clau en l'ús eficient de la radiació per la vegetació terrestre. UABdivulga 02/2011.

Tipo: 
Otras publicaciones
Año: 
2 011