Evolució metodològica i instrumental en la detecció de les cobertes i usos del sòl i en l’anàlisi dels seus canvis.

Evolució metodològica i instrumental en la detecció de les cobertes i usos del sòl i en l’anàlisi dels seus canvis.

Serra P, Pons X, Saurí D (2003) Evolució metodològica i instrumental en la detecció de les cobertes i usos del sòl i en l’anàlisi dels seus canvis. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 71:21-37.

Tipo: 
Publicación no-SCI
Año: 
2 003