Ecofisiologia de dues espècies rebrotadores mediterrànies: l'arboç (Arbutus unedo) i l'alzina (Quercus ilex).

Ecofisiologia de dues espècies rebrotadores mediterrànies: l'arboç (Arbutus unedo) i l'alzina (Quercus ilex).

Castell C (1997) Ecofisiologia de dues espècies rebrotadores mediterrànies: l'arboç (Arbutus unedo) i l'alzina (Quercus ilex). Premi Francesc Vives 1993. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 261 pp.

Tipo: 
Libro
Año: 
1 997