Balanç d'aigua i nutrients en una conca d'alzinar al Montseny.

Balanç d'aigua i nutrients en una conca d'alzinar al Montseny.

Avila A (1989) Balanç d'aigua i nutrients en una conca d'alzinar al Montseny. Estudis i Monografies 13, Diputació de Barcelona, Barcelona, 219 pp.

Tipo: 
Libro
Año: 
1 989