Aportació a l'estudi dels herbassars nitròfils dels trams finals dels rius Besòs i Llobregat (Al. Sylibo-Urticion.

Aportació a l'estudi dels herbassars nitròfils dels trams finals dels rius Besòs i Llobregat (Al. Sylibo-Urticion.

Pino J (2000) Aportació a l'estudi dels herbassars nitròfils dels trams finals dels rius Besòs i Llobregat (Al. Sylibo-Urticion. Acta Botanica Barcinonensia 46:179-190.

Tipo: 
Publicación no-SCI
Año: 
2 000