Responsable de informática

Carles Carreño Leal

Carles Carreño Leal

Responsable de IT

Técnico/a Informático

Raúñ Blanco

Raúl Blanco

Técnico Informático
Daniel Martínez

Daniel Martínez

Técnico informático