MEDISOL
Proyectos nacional
Duración del proyecto: 
De Mar 2002 hasta Mar 2006

Projecte conjunt entre el CREAF i l'Istituto do Ambiente e Vida de la Universidad de Coimbra (Portugal) que pretén assolir la necessària regionalització dels sòls de la Península Ibèrica.

Resumen

Per avaluar correctament el risc ecotoxicològic de l'aplicació de substàncies químiques als sòls es realitzen assajos, bé in situ, bé al laboratori emprant sòls naturals representatius de les zones potencialment afectades per la contaminació.

L'any 1986 arrel del projecte Eurosoils es van seleccionar i descriure set sòls acceptats com els més representatius de la UE i des de llavors s'empren com a sòls de referència en diferents estudis edafològics i ecotoxicològics del continent. Tanmateix, només un d'aquests sòls, procedent de Sicilia, representa els sòls mediterranis.

Aquest projecte conjunt entre el CREAF i l'Istituto do Ambiente e Vida de la Universidad de Coimbra (Portugal) pretén assolir la necessària regionalització dels sòls de la Península Ibèrica. Les activitats es dirigeixen cap a la selecció i caracterització dels sòls representatius de Catalunya, El Alentejo i Beira Interior (Portugal) amb la fi de proposar sòls de referència per a posteriors assajos ecotoxicològics segons les seves característiques (matèria orgànica, textura, pH, etc.).

  • Diversitat microbiana del sòl