BIO_AMB
Contratos y convenios
Duración del proyecto: 
De Mar 2013 hasta Abr 2014

  Barcelona Regional i el CREAF ha dut a terme una avaluació de l’estat de conservació de la biodiversitat a l’Àrea metropolitana de Barcelona, a partir de dades preexistents.

Resumen

L’estudi es centra a l’Àrea metropolitana de Barcelona, un dels territoris més transformats i densament poblats d’Europa, i que concentra gran nombre d’impactes ambientals (Marull et al. 2007). L’elevada densitat de població i la transformació del paisatge associada determinen fortes pressions sobre el patrimoni natural d’aquest territori, en forma de contaminació de l’aire, l’aigua i els sòls, canvi d’usos del sòl i fragmentació per infraestructures, freqüentació antròpica, i invasions biològiques. Tot i això, el territori acull encara una elevada biodiversitat fruit de diversos factors: 

  • La seva situació a la costa Mediterrània que, com ja s’ha esmentat, és un dels hot spots mundials de biodiversitat. A més, aquesta costa forma part de les rutes migratòries de la Mediterrània occidental entre Europa i el continent africà, que fan servir gran nombre d’espècies d’ocells, ratpenats i papallones.
  • El seu caràcter d’ecotó entre les províncies biogeogràfiques Mediterrània Septentrional i Mediterrània Meridional, amb el riu Llobregat com a frontera. Això permet la coexistència de les flores i faunes d’ambdós territoris.
  • L’existència d’un paisatge divers, fruit de la diversitat climática i topográfica, i d’una llarga interacció amb l’activitat humana, cosa que permet la coexistència d’espècies i hàbitats amb requeriments ecològics molt diversos.
 
Barcelona Regional i el CREAF ha dut a terme una avaluació de l’estat de conservació de la biodiversitat a l’Àrea metropolitana de Barcelona, a partir de dades preexistents. Es planteja per tant un projecte totalment de gabinet, sense prospecció de camp, amb els objectius següents:
 
  • Recopilar i organitzar la informació disponible sobre la biodiversitat a l’AMB.
  • Avaluar l’estat de coneixement de la biodiversitat a l’AMB a partir de la informació recollida 
  • Analitzar la situació actual de la biodiversitat a l’AMB a partir de les millors dades recopilades.
  • Diagnosi de l’estat de conservació de la biodiversitat  a l’Àrea Metropolitana de Barcelona