IEC
Sala Pere i Joan Coromines, carrer del Carme 47
Barcelona
España
Cómo llegar: 

Ús històric dels boscos a Catalunya i el seu significat davant els reptes del futur

Martes, Noviembre 7, 2017

Els boscos de Catalunya es troben davant reptes importants. Són prou conegudes les transformacions socioeconòmiques que han comportat una disminució de l’explotació forestal i d’altres usos tradicionals, un increment de l’extensió dels boscos i la proliferació de masses forestals joves i poc estructurades. A més, totes les projeccions de futur indiquen que ens aboquem a un escenari climàtic més àrid. De fet, ja detectem fenòmens de decaïment i mortalitat que podem associar, amb més o menys mesura, a episodis de sequera.

>> Inscripció

>> Programa

Els sistemes naturals, com els boscos, són històrics i tenen una dinàmica que condiciona la seva història. Hi ha exemples que aquest llegat històric determina patrons de biodiversitat i funcionament durant molts anys. Tanmateix, el coneixement que tenim de l’ús històric dels boscos de Catalunya és limitat o està força dispers, en part per les mancances de les fonts, pròpies de les ciències històriques. Una coordinació més gran entre els grups d’investigadors que hi treballen ajudaria a pal·liar aquest dèficit.

Els objectius del seminari són I) posar en comú i discutir coneixements rellevants d’aquest àmbit, per a poder-lo mostrar a la comunitat d’estudiosos i interessats en el tema, així com a la societat en general, i II) comprendre millor l’estat actual dels boscos a Catalunya i la capacitat que tenen de respondre als canvis d’usos i de clima a partir del coneixement històric de l’ús que n’hem fet, i així poder detectar les mancances que són clau per a respondre a aquesta qüestió.

.

Documentos: 
application/pdf Programa de la jornada

Organizado por: 
CREAF
Societat Catalana de Biologia (SCB)
Institut d'Estudis Catalans (IEC)