TÈCNIC/A DE CAMP I LABORATORI, ESPECIALISTA EN ECOLOGIA DE NUTRIENTS, PLANTES I SÒLS

Validez de la oferta: 
De 4 Oct 2017 hasta 16 Oct 2017
Número de oferta: 17-026-03638Resuelto

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a de camp i laboratori especialitzat/da per al projecte FERT-WARM, ref. CGL2016-79835-P (“SATURACIÓ DELS EMBORNALS DE CARBONI: TRANSICIÓ DES D’UN PERÍODE DOMINAT PER LA FERTILITZACIÓ DE CO2 I NITROGEN A UN PERÍODE DOMINAT PER L’ESCALFAMENT”), finançat per l’Agència Estatal d’Investigació (AEI) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). La contractació es preveu que comenci a principis del mes de novembre de 2017, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte.

TASQUES A REALITZAR

 1. Mostreig en ecosistemes naturals terrestres a Catalunya (especialment al Garraf, Montseny, Cerdanya i Prades) i Guaiana Francesa.
 2. Processament i anàlisi de mostres vegetals i de sòl en laboratori: paràmetres foliars (fluorescències, reflectància, espectroradiometria, recollida i mesurament de les emissions de COV), mesurament de potencial hídric, anàlisi metabolòmic per extracció de metanol, processament de mostres per a l'anàlisi elemental, quantificació de carboni orgànic (mètode Walkley-Black).
 3. Classificació taxonòmica d’invertebrats nadius i tropicals.
 4. Manteniment de plantes en hivernacles i jardins comuns.
 5. Muntatge i manteniment de tractaments d'exclusió d’aigua i de fertilització en ecosistemes naturals.
 6. Assistència en la compilació d'una base de dades de nutrients.

REQUISITS NECESSARIS

 1. Estudis superiors en biologia i ecologia terrestre.
 2. Experiència demostrable en l’estudi de la comunitat terrestre i en ecologia dels ecosistemes.
 3. Coneixements amplis d’Excel, Word i programes estadístics bàsics.
 4. Carnet de conduir (B) i disponibilitat de vehicle.
 5. Competència en treball multidisciplinari.
 6. Gran capacitat per treballar en equip.
 7. Català, castellà i anglès parlats i escrits correctament.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’Investigador Principal del projecte, i serà supervisat per Gerència i per l'Àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:

 1. Admissió de candidatures: els/les candidats/es hauran d'enviar un currículum, una carta de presentació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta, al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 16 d’octubre de 2017 a les 14:00 h., indicant el codi de referència de l'oferta. No s’acceptaran sol·licituds per altres vies.
 2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
 3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
 4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.
Envía tu solicitud a: