2011 - Boscos Singulars: una riquesa del nostre territori

Dimarts, 15 de novembre de 2011. Sala Prat de la Riba, Institut d'Estudis Catalans. C/ del Carme, 47 (Barcelona).

Avui en dia la societat sap que els boscos han d’acomplir una gran diversitat de necessitats econòmiques, socials o mediambientals. Per això són necessàries respostes i propostes innovadores que facin compatibles els diferents usos i serveis dels boscos amb la seva conservació.

Fins l’actualitat, les eines de referència utilitzades en la planificació i la gestió forestal han estat els inventaris forestals nacionals -IFN2 i IFN3- i l’Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya -IEFC. A partir d’aquests hem pogut obtenir una visió general de l’estat dels nostres boscos i els seus valors mitjans. Tanmateix, ens han mancat dades per comparar l’estat actual amb un model de bosc de referència i així poder establir nous objectius.

Aquesta inquietud és la que ha dut a la Generalitat de Catalunya a impulsar un nou inventari específic sobre boscos, que pel seu caràcter singular, podríem considerar els millors boscos de Catalunya. Uns espais pràcticament desconeguts fins al moment per la seva escassesa. L’entitat coordinadora del projecte ha estat el CREAF i el resultat de la iniciativa ha estat el que avui coneixem com l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya. Un catàleg de referència dels millors boscos a escala comarcal i de país, considerant els valors de conservació, socials, millora del coneixement i producció, bo i atenent als diversos usos que se’n fan.

Aquest inventari, elaborat mitjançant la implicació de tots els sectors involucrats, haurà de ser un referent per a gestors del bosc i haurà de poder replantejar les estratègies de manteniment i millora dels nostres espais forestals.

Ponències:

Programa: