2010 - Boscos i Canvi Global: de la Recerca a la Gestió adaptativa

Dijous, 4 de novembre de 2010. Sala Prat de la Riba, Institut d'Estudis Catalans. C/ del Carme, 47 (Barcelona).

La transformació accelerada del sistema climàtic i de la configuració del territori és un fet assumit majoritàriament per la societat i ja forma part de l’agenda política. Tanmateix, la seva translació a la gestió territorial és un repte fonamental del qual en tenim pocs referents. El coneixement científic fruit de la recerca proporciona una base racional per a la gestió, tot i que la dinàmica dels sistemes complexos humans i naturals fa que el futur sigui imprecís. Les solucions que puguem proposar actualment podrien plantejar nous interrogants i reptes.

Per això, cal potenciar la nostra capacitat d’adaptació al canvi: anàlisi i planificació sota diferents escenaris, monitorització i flexibilitat per corregir o incorporar noves actuacions.

La gestió dels boscos és un clar exponent d’aquesta situació. A més de la complexitat com a sistema, la llarga vida dels arbres fa que les actuacions del present tinguin efecte en un context social, climàtic i ambiental diferent a l’actual. Cal planificar l’estructura del bosc pensant en una menor disponibilitat d’aigua en el futur? Quines espècies tindran més possibilitat d’èxit? Canviaran profundament les interaccions biològiques que determinen la productivitat dels boscos? Quin és el rol dels boscos mediterranis en l'estratègia de mitigació del canvi climàtic? Des del CREAF, la Societat Catalana de Biologia (SCB) i la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN) proposem una reflexió multidisciplinària per plantejar l’oportunitat d’incorporar aquest escenari de canvi en les estratègies i actuacions de la gestió.

Ponències: