2005 - Sistemes d'informació del medi natural: aplicació a la recerca i a la gestió

Dimarts, 29 de novembre 2005. Sala Prat de la Riba, Institut d'Estudis Catalans. C/ del Carme, 47 (Barcelona)

En els darrers anys ha augmentat considerablement la quantitat d'informació relativa al medi natural. Avui disposem de nombrosos mapes temàtics, inventaris forestals, bases de dades, atles climàtics, etc. També hi ha hagut un canvi metodològic pel que fa a l'obtenció de part d'aquesta informació i un notable canvi en el suport físic de la mateixa, gràcies sobretot a la millora en els equips informàtics i a la popularització dels SIG i d'Internet.

La realitat és que actualment hi ha molta més informació del medi natural que fa només uns anys i en uns formats que la fan molt més fàcilment consultable i actualitzable, més combinable i més accessible. I aquesta accessibilitat a la informació és a més a l'abast de gairebé tothom: administració, científics, tècnics i, potser, com a novetat, ciutadans en general. No obstant això, en una societat com la nostra que du la conservació dels recursos naturals i del territori mateix al límit, disposem de les eines i la informació que ens cal sobre el medi natural?

Fem servir adequadament aquestes eines per a la recerca i la gestió del territori? Com podríem millorar i generalitzar-ne la utilització?

Ponències: