2017 - Les invasions biològiques: punt de trobada entre recerca i gestió

21 de novembre de 2017. Sala Prat de la Riba, Institut d'Estudis Catalans. C/ del Carme, 47 (Barcelona).

Les invasions biològiques són un component del canvi global: provoquen la pèrdua de biodiversitat al planeta i alteren el funcionament dels ecosistemes, amb uns grans costos econòmics i socials.

Com hem de reaccionar davant aquest problema?

La majoria coincidiríem a dir que cal eradicar aquestes espècies o, almenys, controlar-les. També, que cal prevenir l’entrada d’espècies potencialment perilloses. Tanmateix, això obre interrogants metodològics, ecològics, econòmics, i fins i tot socials.

Podem aspirar a eradicar, o fins i tot a controlar, les invasions biològiques?

És sempre convenient dur a terme aquest control?

Podem aplicar realment polítiques de prevenció i d’eradicació primerenca?

Els científics han progressat molt en la resolució d’aquests interrogants. Per exemple sabem que perquè una espècie s’estableixi i tingui un impacte al territori, no només compta que l’espècie i l’hàbitat tinguin unes característiques específiques, també cal tenir en compte les decisions humanes, que poden afavorir involuntàriament l’acoblament dels nouvinguts al nou entorn.

El repte ara és aplicar aquests coneixements per resoldre el problema i crear una major complicitat entre els mons de la recerca i la gestió. Per això, la XIV Jornada del CREAF, la Societat Catalana de Biologia (SCB) i la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) reunirà un conjunt d’investigadors i gestors medio-ambientals interessats en les invasions biológiques que reflexionaran sobre com es pot intregrar la recerca i la gestió per abordar millor el problema.