AJUDANT TÈCNIC/A DE RECERCA PEL PROJECTE FUNBOSC

Validez de la oferta: 
De 19 Jul 2023 hasta 6 Ago 2023
Número de oferta: 23-041-90036Resuelto

El CREAF precisa incorporar un ajudant tècnic o una ajudant tècnica, per a treballar en el projecte FUNBOSC (Xarxa de monitoratge del funcionament dels boscos catalans), amb ref. 90036 i finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu del projecte és implementar una xarxa de monitoratge a temps real de l’estat i dels fluxos d’aigua i carboni als boscos de Catalunya, i actualment es troba en fase de disseny.

S’ofereix un contracte a jornada completa (37,5h setmanals), amb previsió d’incorporació a principis d’octubre de 2023 i una durada prevista de 3 mesos amb possibilitat d’extensió si el pressupost ho permet. El salari ofert és de 1.809,62€ bruts mensuals.

TASQUES A REALITZAR:

- Proves preliminars al laboratori de diferents tipus de sensors per mesurar el flux de saba, el creixement dels arbres, el contingut¬ d’humitat dels troncs i diverses variables ambientals (contingut d’aigua del sòl, temperatura i humitat de l’aire, precipitació).
- Proves dels mateixos sensors i de diferents arquitectures d’adquisició i transferència de dades en condicions de camp, a l’estació biològica de can Balasc (Collserola), en el context d’una avaluació tècnica de les diferents opcions disponibles, per tal de decidir el disseny final de la xarxa de monitoratge.

REQUISITS NECESSARIS:

- Llicenciatura o formació professional (grau superior) relacionada amb la temàtica del projecte, incloent tant el component biològic (graus en biologia, ciències forestals...) com el tècnic (e.g., enginyeries, FP d’automatització i robòtica industrial).
- Experiència en recerca de camp o en estudis experimentals en condicions de camp.
- Experiència en la utilització i posada a punt de sensors electrònics per la realització de mesures.
- Alt grau d’autonomia, organització i responsabilitat.
- Carnet de conduir B1.

CONDICIONS VALORABLES:

- Formació prèvia en ecologia forestal.
- Experiència prèvia en ecofisiologia vegetal.
- Coneixements d’electrònica.
- Coneixements de programació.
- Nivell d’anglès.
- Es prioritzaran les candidatures d'aquelles persones que tinguin una discapacitat reconeguda i acreditada igual o superior al 33%, sempre que la discapacitat sigui compatible amb l'acompliment adequat del lloc.

PROCÈS I CRITERIS DE SELECCIÓ:

1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 6 d’agost de 2023, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Envía tu solicitud a: