AUXILIAR TÈCNIC/A DE DADES DINTRE D’UN AJUT POSTDOCTORAL JUNIOR LEADER

Validez de la oferta: 
De 19 Mayo 2023 hasta 28 Mayo 2023
Número de oferta: 23-031-83091Resuelto

El CREAF precisa incorporar un auxiliar tècnic o una auxiliar tècnica de dades, per a treballar dins d’un projecte que estudia les conseqüències ecològiques de les extincions d’ocells.

El projecte forma part d’un ajut Junior Leader Incoming, ref. LCF/BQ/PI23/128444, finançat per la Fundació Bancària “La Caixa” i cofinançat pel programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unión Europea, d’acord amb el Grant Agreement nº 847648 del programa Marie Skłodowska-Curie.

S’ofereix un contracte de jornada completa, amb previsió d’incorporació a principis de juny i que serà d’aproximadament de sis mesos de durada amb possibilitat d’extensió si el pressupost ho permet. El salari ofert és de 1.506,39€ bruts mensuals.

TASQUES A REALITZAR:

- Construcció d’una base de dades d’extincions d’ocells a escala global.
- Construcció d’un arbre filogenètic dels ocells extingits.
- Revisió bibliogràfica i recollida dels trets ecològics de les espècies extingides.
- Dur a terme anàlisis de dades i presentació de resultats.
- Suport en l’organització d’activitats de divulgació científica sobre la pèrdua de biodiversitat.

REQUISITS NECESSARIS:

- Llicenciatura, grau o equivalent en Ecologia (Biologia Ambiental o Ciències Ambientals).
- Màster en el camp de l’ecologia o la biodiversitat.
- Nivell avançat d’anàlisis de dades en R.
- Experiència en mètodes filogenètics comparatius.
- Bon nivell d’anglès acreditat, oral i escrit.
- Capacitat de treball en equip, en un ambient de respecte per la diversitat.

CONDICIONS VALORABLES:

- Participació en publicacions científiques i/o de divulgació.
- Participació en altres projectes de recerca relacionats amb biodiversitat.
- Experiència en divulgació científica.
- Interès en ecologia evolutiva i en estudis de biodiversitat.

PROCÈS I CRITERIS DE SELECCIÓ:

1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 28 de maig de 2023, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius. 
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida. 

Envía tu solicitud a: