TÈCNIC/A QUALIFICAT PER PROJECTE STARTING GRANT (ERC)

Validez de la oferta: 
De 17 Mar 2023 hasta 9 Abr 2023
Número de oferta: 23-016-61825Resuelto

El CREAF precisa incorporar un tècnic/a qualificat/da pel projecte STOIKOS (Elemental ecology: towards an element-based funcional ecology, con referència: 101076740 — STOIKOS — ERC-2022-STG, finançat per the European Research Council, sota les competències delegades per la Comissió Europea.

El projecte pretén investigar si la composició elemental dels organismes es relaciona amb el funcionament de l'ecosistema i si la diversitat elemental de l'ecosistema prediu el funcionament de l'ecosistema millor que les mètriques tradicionals de diversitat. La persona candidata s'incorporarà a l'equip de recerca en Diversitat Elemental i Macroecologia (https://elemdiv.netlify.app/), un equip de treball multidisciplinari que utilitza observacions, experiments i modelització teòrica per respondre les nostres preguntes científiques. La persona candidata es beneficiarà de les oportunitats de formació i desenvolupament professional que ofereix el nostre equip de recerca i el CREAF, l'exposició a la recerca internacional i la interacció amb altres col·laboradors nacionals i internacionals.

S’ofereix un contracte de jornada completa, durant 24 mesos, començant l’1 de Maig del 2023 (data d’inici negociable). El salari brut ofert oscil·larà entre els 27.484,32€ i els 36.073,17€ anuals depenent dels mèrits demostrables (més antiguitat).

TASQUES A REALITZAR:

- Coordinar campanyes de camp a nivell català, espanyol i europeu.
- Portar a terme dites campanyes i la feina de laboratori corresponent per processar les mostres.
- Proporcionar les bases de dades resultants.
- Elaborar informes i anàlisis estadístics.
- Ajudar amb la coordinació del projecte.

REQUISITS NECESSARIS:

- Llicenciatura o Grau en Ciències Ambientals, Biologia, Biologia ambiental, o similar.
- Elevada disponibilitat per viatjar.
- Carnet de conduir (idealment més de 2 anys d’experiència).
- Experiència demostrable en el camp de l’ecologia.
- Experiència portant a terme treball de camp de forma intensiva.
- Bons coneixements de botànica.
- Experiència fent treball de laboratori.
- Coneixements avançats d’estadística i programació en R.
- Alt nivell d’anglès, parlat i escrit. Català i castellà molt recomanables.

CONDICIONS VALORABLES:

- Màster i/o doctorat en Ciències Ambientals, Biologia, Biologia ambiental, o similar.
- Participació en treballs científics o de divulgació científica
- Capacitat de treball en equip i independentment.
- Bona capacitat de comunicar oralment.
- Experiència en tècniques de dendrocronologia.
- Experiència determinant plantes vasculars, briòfits, líquens i artròpodes.
- Experiència fent servir equips de fotosíntesi de camp.
- Es tindrà en compte especialment la possessió d’un certificat de diversitat funcional.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ: 

1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum en anglès, una carta de motivació (màxim 500 paraules, també en anglès) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 9 d’Abril de 2023, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius. Les candidatures amb puntuació més alta seran convidades a una entrevista presencial o mitjançant videoconferència, depenent de la residència dels candidats.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

En cas de dubtes, poseu-vos en contacte amb el Dr. Fernández-Martínez: m.fernandez@creaf.uab.cat.

Envía tu solicitud a: