GESTOR/A DE PROJECTES NACIONALS EN FASE PRE-AWARD

Validez de la oferta: 
De 2 Mar 2023 hasta 19 Mar 2023
Número de oferta: 23-012-90014Resuelto

El CREAF precisa incorporar una persona qualificada i amb experiència en programes nacionals de finançament de la Recerca i la Innovació (fase pre-award) . Les tasques a realitzar aniran vinculades a l´Oficina de PRE-AWARD, en el marc del projecte EXOCAT amb ref. 90014, finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

S’ofereix un contracte “d’actividades cientifico-técnicas (segons la Llei 14/2011), a jornada completa (37,5h/setmanals), amb previsió d’inici a l’abril de 2023 i vinculat al pressupost del projecte descrit anteriorment. El salari ofert està comprès entre  27.212,20 i 32.065,04€/ bruts anuals, segons coneixements i experiència aportada.  

S'ofereix estabilitat laboral en una entitat consolidada i en procés de creixement. El centre, aposta per la conciliació de la vida laboral i familiar dels seus empleats i oferim un període de descans en Setmana Santa i Nadal a part de les corresponents vacances, així com la possibilitat de beneficiar-se d’un programa de formació continua, horaris flexibles i teletreball.

TASQUES A REALITZAR:

- Identificar oportunitats en programes de finançament principalment nacionals, regionals i locals  de Recerca i Innovació.
- Identificar les necessitats del personal investigador del centre i oferir un suport personalitzat al llarg de la fase de pre-award (lectura de normativa i convocatòries, compliment dels criteris d’elegibilitat de la convocatòria, preparació de la part administrativa i presentació/enviament de la proposta).
- Participar en esdeveniments organitzats per les agències finançadores que permetin el seguiment d´aquests programes. Representar i posicionar el centre davant dels actors estratègics nacionals, regionals i locals en aquesta matèria.

REQUISITS NECESSARIS:

- Llicenciatura, Grau, Diplomatura en ADE, econòmiques, ciències polítiques, ciències de la terra i medi ambient, ciències de la vida, o similars.
- Experiència prèvia en presentació de propostes de Recerca i Innovació de programes nacionals.
- Fluïdesa a l'hora d'exposar idees i debatre en públic, així com habilitats de facilitació de tallers.
- Titulació mínima d’anglès: First Certificate o nivell mig demostrable.
- Domini avançat del paquet Office (word, excel, powerpoint).
- Disponibilitat per viatjar ocasionalment.

CONDICIONS VALORABLES:

- Experiència en projectes europeus fase de pre-award.
- Coneixement de programes nacionals de finançament públic de la Recerca i la Innovació.
- Capacitat de treballar en equip i amb dates límit d’entrega (deadlines), capacitat d’organització i planificació.
- Coneixement sobre temes de biodiversitat, canvi climàtic, boscos, ecologia, etc.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ:

1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, indicant el codi de referencia de l’oferta. La recepció de candidatures es farà fins que es trobi la persona candidata idònia per ocupar la posició, però com a mínim fins 19/03/2023. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Envía tu solicitud a: