INVESTIGADOR/A PER LIDERAR PROJECTES DE GOVERNANÇA PER A L’ADAPTACIÓ

Validez de la oferta: 
De 20 Ene 2023 hasta 29 Ene 2023
Número de oferta: 23-004-04000Resuelto

El CREAF precisa incorporar un investigador o una investigadora al grup de d’aigua i canvi global, per a desenvolupar i liderar la línia de treball sobre governança per a l’adaptació, orientada a millorar la incorporació de resultats de recerca en els processos de presa de decisió i en processos transformatius de la societat amb la finalitat de millorar la gestió dels recursos naturals en front als impactes del canvi climàtic.

S’ofereix un contracte a jornada completa (37,5h/setmanals), amb previsió d’inici al febrer de 2023 i serà un contracte vinculat als pressupostos dels projectes descrits anteriorment (“actividades cientifico-técnicas”, segons la Llei 14/2011). El salari ofert és 33.553,84€/bruts anuals.

TASQUES A REALITZAR:

- Definir i desenvolupar programes de col·laboració amb administracions públiques nacionals i internacionals (Europa i Mediterrània).
- Definir i desenvolupar projectes Europeus específics relacionats amb la governança per a l’adaptació i la conservació de la natura, incloent escriure propostes i liderar la implementació dels projectes.
- Analitzar polítiques de gestió dels recursos naturals, casos pilot i exemples de bones practiques, i generació de propostes de mesures.
- Elaboració, anàlisi i promoció de estratègies, plans i mesures d’adaptació.
- Promoure i gestionar processos de mobilització i transferència de coneixements envers diferents actors, incloent-hi el desenvolupament de metodologies per a la identificació i avaluació de solucions.
- Creació i gestió de mapes d’actors, grups d’experts i òrgans assessors.
- Desenvolupament de metodologies de treball multidisciplinari, deliberació i co-creació, i la seva aplicació.

REQUISITS NECESSARIS:

- Doctorat en Gestió de l'Aigua, Ecologia Terrestre, agrària, conservació de la natura o equivalent
- Haver coordinat projectes i liderat paquets de treball en projectes nacionals i europeus, i experiència en participar en grups de recerca internacionals, especialment a la Mediterrània.
- Experiència en l’elaboració de deliverables, fulls de ruta, tasques de coordinació i justificació de projectes.
- Experiència en la anàlisis de polítiques de gestió dels recursos naturals, mitigació i adaptació al canvi climàtic de la UE, nacional i regional.
- Experiència en l'avaluació de mesures d'adaptació i el foment de la incorporació del coneixement científic als processos d'elaboració de polítiques públiques i transformacions sectorials.
- Experiència en el disseny i implantació de living labs, espais de governança, de consulta i deliberatius.
- Experiència en disseny i implementació d'estratègies de comunicació.
- Nivell avançat d'anglès, francès, castellà i català oral i escrit.
- Fluïdesa a l'hora d'exposar idees i debatre en públic, així com habilitats de facilitació de tallers.

CONDICIONS VALORABLES:

- Màster en Gestió de l'Aigua, Ecologia Terrestre, conservació de la natura o equivalent
- Experiència sobre el marc polític i institucional català, espanyol i europeu de canvi climàtic i gestió dels recursos naturals.
- Experiència en processos d'identificació i implicació de grups d'interès, així com habilitats de mediació per afavorir l'establiment d'acords formals.
- Articles i publicacions revisades per parells sobre temes de gestió de l'aigua i canvi climàtic.
- Capacitat per difondre resultats científics en formats específics, tal com factsheets, infografies, policy briefs.
- Domini d’altres idiomes
- Autonomia, flexibilitat, responsabilitat i capacitat de treball en equip.
- Capacitat per organitzar i gestionar dades (GDPR) i persones implicades (networking).
- Carnet de conduir.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ:

1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 29 de gener de 2023, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Envía tu solicitud a: