TÈCNIC/A DE SUPORT A LA CIÈNCIA CIUTADANA I A L’IMPULS DE L’EDUCACIÓ AMBIENTAL

Validez de la oferta: 
De 22 Feb 2022 hasta 9 Mar 2022
Número de oferta: 22-018-50776Resuelto

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica de suport que reforci l'estratègia de ciència ciutadana del centre i contribueixi a impulsar una línia de treball sobre educació i natura, finançat per la Fundació Caixa d’Enginyers i pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Treballarà sota la coordinació de la responsable d’impacte social de la recerca i de la cap de comunicació del CREAF. S’ofereix un contracte a jornada completa (37,5h/setmanals), amb previsió d’inici a mitjans de març de 2022 fins finalització de les tasques en el projecte indicat. S’ofereix un salari d’entre 23.700,25€ i 26.817,82€ bruts anuals segons experiència.

TASQUES A REALITZAR
- Participar en la planificació estratègica de l’àrea de ciència ciutadana i d’educació i natura del CREAF.
- Donar suport i assessorament 360º als projectes del ciència ciutadana del CREAF (comunicació, ètica, gestió i validació de dades, etc).
- Donar suport en la cerca d’oportunitats i en la redacció de propostes de projectes relacionats amb l’àrea de ciència ciutadana i educació.
- Dinamitzar i fer créixer la comunitat de voluntaris i voluntàries vinculades a les iniciatives de ciència ciutadana del CREAF.
- Coordinar i cultivar la relació del CREAF amb els agents del món educatiu formal i no formal de Catalunya.
- Promoure el contacte i les relacions de col·laboració amb els diferents stakeholders potencialment interessats en els projectes de ciència ciutadana del CREAF.
- Impulsar i executar la línia de treball sobre educació i natura entre el DACC i el CREAF.
- Contribuir en la preparació de continguts de retorn a la ciutadania i a les escoles.
- Organitzar jornades i materials específics per professorat sobre educació ambiental i ciència ciutadana.
- Organitzar i participar en activitats relacionades (tallers, webinars, jornades, reunions).

REQUISITS NECESSARIS
- Llicenciatura, grau o equivalent amb formació en Biologia Ambiental, Ciències Ambientals, Biologia o similars.
- Experiència acreditada en la promoció d’activitats de participació ciutadana i/o ciència ciutadana.
- Experiència acreditada en treball amb escoles i/o educació ambiental (formal o no formal).
- Experiència acreditada en l’àmbit de la comunicació científica.
- Experiència en organització de tallers, sessions, jornades, reunions amb actors socials diversos.
- Carnet de conduir tipus B.
- Domini alt de català.

CONDICIONS VALORABLES
- Títol de monitor/a o director/a de lleure.
- Màster en aspectes educatius o divulgació científica.
- Experiència en la redacció i coordinació de projectes.
- Capacitat de treball en equip, de comunicació, d’organització autònoma i lideratge.
- Experiència i coneixements naturalistes.
- Domini mig-alt d’anglès i alt de castellà

PROCÉS Y CRITERIS DE SELECCIÓ
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 09 de març de 2022, indicant el codi de referencia
de l’oferta.
No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.

2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.

3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.

4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Envía tu solicitud a: