TÈCNIC/A DE SUPORT PER A TREBALLAR AMB EL COMITÈ D’EXPERTS SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC (CECC)

Validez de la oferta: 
De 14 Feb 2022 hasta 1 Mar 2022
Número de oferta: 22-017-90014Resuelto

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica de suport, d’un àmbit de coneixement socioambiental, per recolzar les interaccions amb el Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic (CECC). S’ofereix un contracte a jornada completa (37,5h setmanals), amb previsió d’inici a principis d’abril de 2022, amb una durada aproximada d’1 any amb possibilitat de pròrroga fins a 2 anys.
S’ofereix un salari entre 22.007,37 i 23.700,25€ bruts anuals segons vàlua.

TASQUES A REALITZAR
- Cerca d’informació de literatura científica i altres fons d’informació (projectes, iniciatives no governamentals, documents oficials, legislació vigent, …) sobre canvi climàtic (abast local, europeu i global).
- Gestió de bases de dades i cartografia.
- Anàlisis estadístiques.
- Contribució a la redacció de documents.
- Edició/disseny de documents i gestió d’ eines de comunicació.
- Recolzament a reunions amb agents econòmics i socials i amb administracions implicades.

REQUISITS NECESSARIS
- Grau/Llicenciatura en Ciències Ambientals, Economia, Geografia o Enginyeria (ambiental,
agrícola, forestal o similar) o altres similars.
- Experiència en el treball amb informació multidisciplinària.
- Experiència en anàlisi d’informació i redacció d’informes i documents.
- Coneixements sobre gestió de bases de dades.
- Coneixements de programació.
- Coneixements d’edició/disseny de documents.
- Idiomes: català, castellà i anglès fluid.

CONDICIONS VALORABLES
- Experiència en l’anàlisi d’articles científics.
- Experiència laboral demostrable en canvi climàtic.
- Raonament verbal i analític, capacitat de síntesi, empatia.
- Coneixements d’estadística avançada.
- Coneixements de Sistemes d’Informació Geogràfica.
- Coneixement d’idiomes (diferents de castellà, català i anglès).
- Coneixements d’eines de comunicació.
- Iniciativa i proactivitat.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 01 de març de 2022, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Envía tu solicitud a: