TÈCNIC/A DE SUPORT EN GESTIÓ DE DADES DE FLORA I FAUNA MEDITERRÀNIA

Validez de la oferta: 
De 23 Jul 2021 hasta 1 Ago 2021
Número de oferta: 21-025-43653Resuelto

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica de suport, pel projecte SPAMCREUS (Censos de diverses espècies de flora amenaçada presents al parc natural de Cap de Creus) finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.
S’ofereix un contracte de jornada completa, durant 3 mesos (de principis de setembre a finals de novembre). El salari ofert és de 1.478,24 bruts mensuals.

TASQUES A REALITZAR
- Disseny i definició de l’estructura d’una base de dades d’espècies de flora i fauna amenaçada.
- Recerca bibliogràfica i de legislació ambiental.
- Càlcul, processament i anàlisi de les dades.
- Elaboració de mapes SIG i anàlisi estadística.
- Elaboració d’informes.

REQUISITS NECESSARIS
- Llicenciatura o Grau en Ciències Ambientals, Biologia, Biologia ambiental, o equivalent.
- Experiència prèvia en gestió de bases de dades.
- Usuari avançat en sistemes d’informació geogràfica (SIG), creació de mapes i ecologia espacial (MiraMon).
- Usuari avançat en processament i anàlisi estadística de dades amb R.
- Usuari avançat d’ofimàtica.
- Català parlat i escrit correctament.
- Coneixement de la legislació ambiental i de protecció d’espècies, a nivell català, de l’estat espanyol, i internacional.

CONDICIONS VALORABLES
- Capacitat de treball en equip.
- Capacitat de comunicació oral.
- Coneixements de disseny digital per a l’elaboració de materials de divulgació.
- Coneixements de botànica i zoologia.
- Es tindrà en compte especialment la possessió d’un certificat de diversitat funcional.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins l’1 d’agost de 2021, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Envía tu solicitud a: