TÈCNIC/A DE SUPORT PEL GRUP D’ESTUDIS POL·LINITZADORS

Validez de la oferta: 
De 1 Jun 2021 hasta 10 Jun 2021
Número de oferta: 21-019-19678Resuelto

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica de suport de laboratori i camp, per treballar en un projecte d’ecotoxicologia d’abelles solitàries (Grup d’estudis pol·linitzadors). S’ofereix contracte a jornada parcial (50%), amb incorporació a mitjans de juny, amb una durada prevista de quatre mesos i un salari de 591,30 € bruts/mensuals.

TASQUES A REALITZAR
- Preparació de poblacions i marcatge individual d’abelles solitàries.
- Preparació de dispositius per alimentació d’abelles solitàries al laboratori.
- Preparació de dilucions de productes químics.
- Assistència en experiments d’ecotoxicologia de laboratori camp amb abelles solitàries.
- Anàlisi de nius d’abelles solitàries (Osmia).
- Mostreigs de camp de pol·linitzadors i processament i catalogació d’espècimens.

REQUISITS NECESSARIS
- Cursant grau o equivalent en Biologia Ambiental, Biologia, Ciències Ambientals o estudis similars i tenir un mínim de 180 crèdits superats.
- Experiència en gestió de poblacions d’abelles solitàries (Osmia).
- Coneixements demostrables d'ecotoxicologia.
- Experiència demostrable en experiments ecotoxicològics de laboratori i camp amb abelles solitàries.
- Carnet de conduir.

PROCÈS I CRITERIS DE SELECCIÓ
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 10 de juny de 2021, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Envía tu solicitud a: