RESPONSABLE TÈCNIC/A PER A TREBALLAR AMB EL GRUP D’EXPERTS SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC (GECC)

Validez de la oferta: 
De 16 Mar 2021 hasta 5 Abr 2021
Número de oferta: 21-007-90014Resuelto

El CREAF precisa incorporar un responsable tècnic o una responsable tècnica, d’un àmbit de coneixement socioambiental per liderar la coordinació amb el Grup d’Expert sobre Canvi Climàtic (GECC).
S’ofereix un contracte de jornada completa, durant 1 any (amb possibilitat/expectativa de dos anys addicionals). L’inici de contracte serà tan aviat com sigui possible (incorporació immediata). El salari ofert és entre 31.177,41 i 33.865,12 bruts anuals segons vàlua.

TASQUES A REALITZAR
- Coordinació de les interaccions entre el Grup d’Experts sobre Canvi Climàtic (GECC), el CREAF i les oficines de la Generalitat de Catalunya involucrades.
- Revisió i anàlisi de literatura científica i altres fons d’informació (projectes, iniciatives no governamentals, documents oficials, legislació vigent, …) sobre canvi climàtic (abast local, europeu i global).
- Realització i estructuració de documents i creació de continguts de comunicació.
- Planificació i assistència a reunions amb agents econòmics i socials i amb les administracions implicades.
- Suport a les diferents iniciatives del GECC.

REQUISITS NECESSARIS
- Grau/Llicenciatura en Ciències Ambientals, Economia, Geografia o Enginyeria (ambiental, agrícola, forestal o similar) o altres similars.
- Experiència laboral demostrable en l’àmbit del canvi climàtic.
- Experiència en projectes transversals de recerca i transferència en l’àmbit ambiental, incloent plataformes de science-policy.
- Experiència en la gestió de continguts i en el treball en entorns multidisciplinaris.
- Experiència en coordinació i redacció d’informes i policy briefs.
- Experiència en interacció amb diferents agents econòmics i socials i Administracions Públiques (tallers, entrevistes, reunions, ...).
- Experiència en preparació i recollida d’informació en reunions i activitats amb múltiples participants (de diferents sectors i àmbits).
- Experiència en la organització de jornades, esdeveniments, sessions de debat i de treball.
- Idiomes: català, castellà i anglès fluids.

CONDICIONS VALORABLES
- Màster/Doctorat en Ciències Ambientals, Economia, Geografia o Enginyeria (ambiental, agrícola, forestal o similar) o altres similars.
- Coneixements pràctics en processos de cocreació (living labs, plataformes de ciència ciutadana, etc.).
- Experiència en la redacció d’articles científics.
- Raonament verbal i analític, capacitat de síntesi, empatia.
- Coneixement d’idiomes diferents de castellà, català i anglès.
- Experiència en relacions públiques/representació.
- Rigor i mètode, capacitat de gestió de la informació, treball autònom i en equip.
- Iniciativa, autonomia i proactivitat

PROCÈS I CRITERIS DE SELECCIÓ
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 5 de d’abril de 2021, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Envía tu solicitud a: