DESENVOLUPADOR/A WEB PEL PROJECTE MOSQUITO ALERT BCN

Validez de la oferta: 
De 3 Feb 2020 hasta 13 Feb 2020
Número de oferta: 20-004-35727Resuelto

El CREAF precisa incorporar un desenvolupador o una desenvolupadora web, per al projecte MOSQUITO ALERT BCN (Strengthening Barcelona's Defenses Against Disease-Vector Mosquitoes) amb ref. 19S01587-006, finançat per l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la convocatòria de subvencions per a projectes de recerca i innovació del pla Barcelona Ciència 2019. El contracte s’iniciarà previsiblement a mitjans de febrer, fins a la finalització de les tasques indicades.

TASQUES A REALITZAR
- Ampliar la funcionalitat del codi base del Mosquito Alert existent per incloure el mòdul de picades de mosquits i suport per a les noves espècies de mosquits.
- Ampliar la funcionalitat de la plataforma Entolab interna per permetre equips d’experts internacionals.
- Integrar les noves funcions del Mosquito Map amb la base de codis ja existents.
- Subministrar el suport als usuaris de la plataforma interna i desenvolupar/millorar els casos d’ús a mesura que es vagin presentant.
- Manteniment (còpia de seguretat i seguiment) i actualització gradual del programari subjacent a la plataforma Mosquito Alert.

REQUISITS NECESSARIS
- Titulació mínima de grau superior en desenvolupament d'aplicacions web o equivalent.
- Experiència en el desenvolupament de pàgines web (HTML, CSS i Javascript).
- Experiència en sistemes de bases de dades relacionals i llenguatge SQL.
- Coneixement del llenguatge de programació Python.
- Habilitats de treball en equip.
- Parlar català i castellà correctament.
- Bona capacitat per llegir i escriure anglès.

CONDICIONS VALORABLES
- Experiència amb el marc Python Django
- Coneixement en la gestió del servidor Linux.
- Coneixements bàsics de SIG.
- Experiència en l’ús de programari de codi obert.

PROCÈS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’Equip Investigador del projecte, i serà supervisat per Gerència i per l’àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 13 de febrer de 2020, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Envía tu solicitud a: